Praktijk voor Pedicure, Voetverzorging en Massage
ZORG VOOR JOUW VOETEN

Disclaimer

Hoewel bij het publiceren van mijn website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd, niet meer juist of niet meer volledig is.

De informatie op mijn website geeft slechts algemene informatie. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend.

VOETcoach is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie op haar website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van haar website.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan VOETcoach.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VOETcoach.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

VOETcoach, Praktijk voor Pedicure, Voetverzorging en Massage

T.a.v. Ria Schuurman

Sterrenkroos 160

8043 NX  Zwolle


Zwolle, november, 2021