Praktijk voor Pedicure, Voetverzorging en Massage
ZORG VOOR JOUW VOETEN

Algemene voorwaarden

Om de behandeling die je wilt ondergaan zo goed mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden.

Als je een afspraak bij mij maakt, ga ik ervan uit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

Afspraken

Ik behandel alléén op afspraak en alleen in mijn praktijk.

Voor het bijhouden van mijn administratie wordt bij het maken van een afspraak naar je naam, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.

Ik hou een dossier bij met aantekeningen van de uitgevoerde behandelingen en andere documenten zoals een intake formulier. Op verzoek kun je dit uiteraard inzien.

Draag bij voorkeur gemakkelijk zittende kleding, een broek die over je onderbeen geschoven kan worden. 

Mobiele telefoons worden bij voorkeur uitgeschakeld tijdens de behandeling.

Verantwoordelijkheid

Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van (medische) informatie die je voorafgaand en/of tijdens de behandeling aan mij verstrekt.

Op basis hiervan kan ik de behandeling op een zo verantwoorde en veilige manier geven.

Bij twijfel kan ik van een behandeling afzien. Mijn behandelingen komen niet in de plaats van reguliere behandelingen, ga met klachten altijd naar je huisarts of specialist.

Bij een wijziging in je situatie ben je zelf verantwoordelijk om dit tijdig aan mij door te geven.

Aansprakelijkheid

Ik ben niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van je persoonlijke bezittingen noch voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na een behandeling.

Wanneer je je door mij laat behandelen dan is dit geheel op eigen risico.

Mijn behandelingen kunnen veranderingen teweeg brengen en kunnen invloed uitoefenen op je lichamelijke, emotionele en/of mentale toestand, ten einde bij te dragen aan een verbetering van je gezondheid.

Ik kan echter geen verantwoordelijkheid nemen voor mogelijke, aan de behandeling toe te wijzen, verstoringen van enigerlei aard.

Hygiëne

Je mag van mij verwachten dat ik zo veel mogelijk rekening hou met een goede hygiëne. En dit verwacht ik ook van jou.

Ik heb het recht een behandeling te annuleren of te onderbreken en beëindigen indien er naar mijn oordeel geen sprake is van een hygiënische situatie bij jou. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.

Annuleren

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos worden geannuleerd, bij voorkeur via e-mail of whatsapp.

Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer je niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden door mij volledig doorberekend tegen het dan geldende tarief, tenzij er sprake is van overmacht, te bepalen in onderling overleg.

Betalingen

Alle behandelingen dienen contant te worden voldaan direct na afloop van de behandeling.

Tarieven

Alle behandelingen zijn vrijgesteld van BTW, tenzij anders vermeld of overeengekomen. Prijswijzigingen en typefouten zijn voorbehouden.

Privacy

Al je persoonlijke en medische gegevens worden zonder jouw (schriftelijke) toestemming nooit verstrekt aan derden.

Overig

Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne voor zowel jou als mijzelf is een vanzelfsprekendheid tijdens een behandeling.

Behandelingen kunnen gericht zijn op het herstel van de energiebalans. Hierdoor kunnen er tijdens en na de behandeling zowel aangename als onaangename reacties bij je optreden.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je dat je mij niet aansprakelijk zult stellen voor eventuele bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling die door mij aan jou gegeven is.

De Algemene Voorwaarden kunnen door mij te allen tijde worden gewijzigd.

VOETcoach, Ria Schuurman

Zwolle, november 2021